pva48
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1939 W5840D994L5281)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win pva48 (1925) tuantran1975 (1887) 43S
2 lose lieudv (1876) pva48 (1943) 32S
3 win pva48 (1929) lieudv (1890) 27S
4 lose radish2 (1805) pva48 (1949) 14S
5 win pva48 (1937) radish2 (1817) 23S
6 win pva48 (1919) vittroi37 (1992) 41S
7 win pva48 (1907) jimmychan (1792) 20S
8 lose jimmychan (1772) pva48 (1927) 13S
9 win khaile (1885) pva48 (1912) 46S
10 win pva48 (1901) VTN03 (1738) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pva48, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames