samchess
Cờ nhanh: 1416 W9D0L16
Cờ chậm: 1544 W23410D2217L26426)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Baituong01 (1576) samchess (1543) 76S
2 win ndien3253 (1386) samchess (1532) 35S
3 lose trungdq (1607) samchess (1546) 21S
4 lose samchess (1564) co_gao (1480) 124S
5 lose samchess (1577) hongvu78 (1652) 33S
6 win hongvu78 (1671) samchess (1558) 53S
7 lose Meridian16 (1375) samchess (1579) 29S
8 lose samchess (1596) ptp (1548) 73S
9 draw somchit (1574) samchess (1596) 41S
10 win samchess (1577) Kyvuong1976 (1693) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by samchess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames