satthu_kb
Cờ nhanh: 2080 W8472D800L9736
Cờ chậm: 1614 W57D18L54)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chaddyy (2010) satthu_kb (2051) 47F
2 lose tamdang1971 (2069) satthu_kb (2083) 38F
3 lose Trinhp (2145) satthu_kb (2112) 29F
4 lose satthu_kb (2150) tamdang1971 (2038) 42F
5 win satthu_kb (2130) tony113 (1928) 11F
6 win Hochoithem (2187) satthu_kb (2093) 34F
7 win satthu_kb (2063) Master4ever (2034) 16F
8 win ha123 (1906) satthu_kb (2039) 49F
9 lose laanhkhoa (2087) satthu_kb (2069) 28F
10 lose satthu_kb (2085) PhiLongxanh (2359) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by satthu_kb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames