songluc6
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1834 W1153D176L1230)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose songluc6 (1848) KimCo6 (1901) 31S
2 win KimCo6 (1919) songluc6 (1830) 30S
3 lose hungtuong (1815) songluc6 (1846) 35S
4 lose buivanduoc (1954) songluc6 (1859) 35S
5 win buivanduoc (1974) songluc6 (1839) 39S
6 lose Wittenberg (1946) songluc6 (1852) 44S
7 win songluc6 (1836) Hoang70 (1845) 14S
8 lose Hoang70 (1829) songluc6 (1852) 51S
9 lose gauthancong (2001) songluc6 (1863) 30S
10 lose juncapus (1978) songluc6 (1875) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songluc6, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames