songtra
Cờ nhanh: 2111 W326D31L313
Cờ chậm: 2450 W174D37L129)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Jeanss (2497) songtra (2447) 48S
2 lose Than_Dieu (2698) songtra (2465) 55S
3 lose Hello (2447) songtra (2500) 50S
4 lose CuuVyHo (2687) songtra (2522) 16S
5 draw CuuVyHo (2698) songtra (2511) 34S
6 draw songtra (2503) DamMe (2641) 97S
7 draw songtra (2494) Conkhigia (2661) 47S
8 win songtra (2463) chikien668 (2458) 43S
9 win songtra (2429) TRANNGOC (2477) 44S
10 draw HAC_CONG_TU (2589) songtra (2419) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songtra, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames