songvanxobo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2113 W1461D337L1272)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TUI_LA_VIT (2131) songvanxobo (2078) 25S
2 win duoccantho (1957) songvanxobo (2052) 31S
3 lose songvanxobo (2094) duoccantho (1915) 24S
4 lose songvanxobo (2128) TrinhKieu (2088) 56S
5 lose Quangtrung99 (2131) songvanxobo (2161) 20S
6 lose khiemli (2242) songvanxobo (2189) 47S
7 draw songvanxobo (2195) leechang (2089) 24S
8 win songvanxobo (2180) feelife (1882) 24S
9 win songvanxobo (2158) Tahungthinh (1993) 32S
10 lose songvanxobo (2204) Tahungthinh (1947) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by songvanxobo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames