sontran1970
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1685 W29994D6066L27109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phan (1580) sontran1970 (1704) 59S
2 win moimoimoi (1527) sontran1970 (1693) 18S
3 win sontran1970 (1682) moimoimoi (1538) 33S
4 win tamdao (1692) sontran1970 (1666) 30S
5 win sepetang18 (1680) sontran1970 (1650) 18S
6 lose sontran1970 (1666) sepetang18 (1664) 29S
7 lose govap5 (1738) sontran1970 (1680) 27S
8 lose sontran1970 (1697) votong1962 (1639) 52S
9 lose lelan (1725) sontran1970 (1712) 29S
10 lose hsu23707 (1680) sontran1970 (1729) 73S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sontran1970, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames