testit
Cờ nhanh: 1686 W321D32L285
Cờ chậm: 1816 W80D10L49)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TanTV (1791) testit (1801) 68S
2 lose testit (1705) chuyenmon (1593) 42F
3 lose thuaai (1742) testit (1720) 38F
4 lose testit (1741) ChopChop99 (1548) 43F
5 lose lek8430 (1631) testit (1760) 39F
6 win testit (1745) tahuutat (1739) 38F
7 win tahuutat (1755) testit (1729) 39F
8 win Hungip (1662) testit (1715) 82F
9 lose testit (1731) bothimap (1726) 72F
10 lose QVinh (1757) testit (1746) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by testit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames