theQ
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1924 W782D50L694)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ab2021 (1850) theQ (1910) 54S
2 draw ricky12345 (1849) theQ (1911) 62S
3 win ricky12345 (1864) theQ (1896) 46S
4 lose theQ (1906) tien000 (2107) 77S
5 win Vinhsang (1852) theQ (1892) 21S
6 lose Vinhsang (1834) theQ (1910) 32S
7 lose theQ (1929) tinhle123 (1814) 54S
8 lose tonitran (1787) theQ (1949) 28S
9 lose theQ (1959) hasinh (2136) 32S
10 win hasinh (2158) theQ (1937) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by theQ, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames