thu2310
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1931 W502D110L435)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thu2310 (1952) foosengteek (1780) 62S
2 win foosengteek (1791) thu2310 (1941) 34S
3 win thu2310 (1924) co_kem_qua (1986) 37S
4 lose co_kem_qua (1972) thu2310 (1938) 51S
5 win thu2310 (1926) ca_viet (1816) 22S
6 draw ca_viet (1813) thu2310 (1929) 45S
7 win Hotrennui (1847) thu2310 (1916) 40S
8 win thu2310 (1902) Hotrennui (1861) 60S
9 lose chongsii (1863) thu2310 (1919) 38S
10 win thu2310 (1909) richardcc (1704) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thu2310, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames