tmd13
Cờ nhanh: 1705 W19831D1228L18408
Cờ chậm: 1486 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chess_8686 (1715) tmd13 (1689) 31F
2 win tmd13 (1671) hakhiem (1748) 43F
3 lose hakhiem (1734) tmd13 (1685) 41F
4 win tmd13 (1667) hakhiem (1752) 30F
5 lose hakhiem (1738) tmd13 (1681) 46F
6 win tmd13 (1663) hakhiem (1756) 44F
7 win tmd13 (1643) aksarben (1800) 33F
8 lose emillee (1603) tmd13 (1660) 43F
9 lose tmd13 (1675) syhc (1683) 24F
10 lose tmd13 (1693) tapchoico70 (1605) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tmd13, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames