trinh96
Cờ nhanh: 1911 W9858D398L6983
Cờ chậm: 1516 W2D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trinh96 (1897) volam_mihchu (1836) 30F
2 win trinh96 (1884) clickme (1789) 40F
3 win sau6 (1886) trinh96 (1868) 40F
4 win trinh96 (1853) volam_mihchu (1851) 18F
5 win henryhootp (1803) trinh96 (1839) 31F
6 lose trinh96 (1858) goodlife (1744) 39F
7 win trinh96 (1845) VX001 (1747) 32F
8 lose trinh96 (1862) AndyLam (1824) 34F
9 win yeumai1nguoi (1903) trinh96 (1845) 8F
10 lose Diem_Trinh (1647) trinh96 (1867) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinh96, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames