voa2016
Cờ nhanh: 1630 W13408D290L14143
Cờ chậm: 1505 W6D0L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vvviet (1569) voa2016 (1616) 24F
2 win voa2016 (1601) vvviet (1584) 45F
3 win voa2016 (1586) HAOHAN (1554) 48F
4 win chng (1411) voa2016 (1575) 30F
5 win voa2016 (1564) chng (1422) 44F
6 lose voa2016 (1580) themem113 (1580) 51F
7 lose voa2016 (1599) trumxephaoma (1492) 35F
8 win voa2016 (1586) trumxephaoma (1505) 41F
9 win voa2016 (1572) cuu_shop (1532) 12F
10 win Vuacotuong01 (1647) voa2016 (1554) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by voa2016, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames