vodoinguyen
Cờ nhanh: 2054 W590D92L625
Cờ chậm: 2010 W149D37L141)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw vodoinguyen (2052) tamdang1971 (2095) 39F
2 win vodoinguyen (2020) Sweet_Memory (2036) 42F
3 win vodoinguyen (1981) hoho (2097) 15F
4 win vodoinguyen (1950) sunrise (1948) 29F
5 win blackmustang (1838) vodoinguyen (1924) 42F
6 lose vodoinguyen (1955) How_are_you (1960) 23F
7 win vodoinguyen (1922) DF27 (1947) 24F
8 lose vodoinguyen (1961) ngonhon (1836) 23F
9 win vodoinguyen (1923) Minnesota (2033) 49F
10 win vodoinguyen (1888) How_are_you (1953) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vodoinguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames