pwl
Cờ nhanh: 1930 W6462D856L5840
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose pwl (1957) HocCoTuong19 (2032) 15F
2 win VanLyVan (2127) pwl (1913) 23F
3 lose pwl (1947) wigg (1910) 104F
4 win anhGMdayEm (1958) pwl (1913) 30F
5 lose pwl (1949) anhGMdayEm (1879) 26F
6 lose Robo (2330) pwl (1961) 18F
7 lose pwl (1993) chanchet15 (1990) 35F
8 win vietxichlo (2045) pwl (1956) 41F
9 lose chanchet15 (2073) pwl (1982) 69F
10 lose HocCoTuong19 (2020) pwl (2013) 60F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pwl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames