xuxu_08
Cờ nhanh: 2222 W5060D539L4705
Cờ chậm: 1756 W1550D299L1378)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win suteki_dane (2166) xuxu_08 (2208) 32F
2 win trihung19 (2269) xuxu_08 (2190) 49F
3 lose xuxu_08 (2204) trihung19 (2255) 52F
4 win xuxu_08 (2186) mr_bui (2283) 8F
5 lose xuxu_08 (2199) mr_bui (2270) 66F
6 win xuxu_08 (2189) hestia (2002) 54F
7 lose hestia (1980) xuxu_08 (2211) 24F
8 win khoile (2293) xuxu_08 (2192) 35F
9 lose xuxu_08 (2205) khoile (2280) 31F
10 lose xuxu_08 (2228) covtraquat (1978) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xuxu_08, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames