zcj
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2202 W8891D898L7883)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HKU (2127) zcj (2188) 30S
2 win zcj (2174) HKU (2141) 31S
3 win Leanhba (1938) zcj (2165) 52S
4 lose zcj (2182) bssk3 (2141) 24S
5 win bssk3 (2156) zcj (2167) 50S
6 lose zcj (2183) Song_Tu (2176) 38S
7 win zcj (2167) Song_Tu (2192) 27S
8 lose fghj123456 (2219) zcj (2181) 62S
9 lose zcj (2196) fghj123456 (2204) 27S
10 win CoLover (2044) zcj (2185) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zcj, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames