zcj
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2428 W9766D954L8623)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zcj (2450) NguyenH90 (2240) 76S
2 win NguyenH90 (2250) zcj (2440) 24S
3 win zcj (2429) Colangthang (2278) 42S
4 win Colangthang (2290) zcj (2417) 25S
5 lose Garry (2353) zcj (2435) 50S
6 win zcj (2427) nxd (2182) 55S
7 win chesspro123 (2301) zcj (2415) 36S
8 lose zcj (2435) chesspro123 (2281) 29S
9 lose CATHAY324T (2321) zcj (2454) 51S
10 win SOCNAU9999 (2221) zcj (2445) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zcj, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames