ABC
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1866 W1496D226L1386)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ABC (1885) BaBua (1785) 51S
2 lose ABC (1903) Hotrennui (1827) 36S
3 win ABC (1888) Hopduc (1859) 94S
4 win TVDANG123 (1857) ABC (1873) 28S
5 win ABC (1857) TVDANG123 (1873) 11S
6 win dragon2 (1817) ABC (1842) 41S
7 win ABC (1826) dragon2 (1833) 24S
8 win Zenith (1909) ABC (1807) 23S
9 lose ABC (1823) TVDANG123 (1804) 43S
10 lose Zenith (1919) ABC (1836) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ABC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames