CoDonMA
Cờ nhanh: 1452 W2D0L5
Cờ chậm: 1793 W5052D392L5164)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CoDonMA (1804) Andrewtu (1938) 37S
2 lose Andrewtu (1926) CoDonMA (1816) 29S
3 win Crypto (1816) CoDonMA (1800) 37S
4 lose CoDonMA (1816) Hoahuyngo (1808) 46S
5 lose CoDonMA (1829) HieuN7 (1782) 38S
6 win HieuN7 (1794) CoDonMA (1817) 26S
7 lose hoang28mt (1819) CoDonMA (1833) 66S
8 win khanhtt (1814) CoDonMA (1818) 41S
9 lose Tomchan2020 (1830) CoDonMA (1834) 34S
10 draw Orn (1853) CoDonMA (1834) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoDonMA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames