Mooncake
Cờ nhanh: 2056 W359D37L274
Cờ chậm: 2093 W1119D252L863)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ketamthuong (2059) Mooncake (2110) 12S
2 win Mooncake (2095) ketamthuong (2074) 41S
3 win Mooncake (2079) TinhVan (2093) 65S
4 win TinhVan (2110) Mooncake (2062) 42S
5 win Hatao (1857) Mooncake (2052) 72S
6 lose Hatao (1835) Mooncake (2074) 20S
7 lose tao_day (2100) Mooncake (2089) 42S
8 draw Mooncake (2089) tao_day (2100) 25S
9 lose Mooncake (2108) quynhvy (2007) 39S
10 win quynhvy (2020) Mooncake (2095) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mooncake, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames