elimai
Cờ nhanh: 1615 W1065D57L884
Cờ chậm: 1940 W369D24L295)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win R120289 (1921) elimai (1925) 33S
2 lose elimai (1942) R120289 (1904) 40S
3 win elimai (1927) hainamssc (1898) 24S
4 win elimai (1910) quangjp (1943) 17S
5 lose elimai (1924) phv (1962) 11S
6 win elimai (1906) tuanvb2 (1973) 28S
7 lose elimai (1922) sugus (1901) 37S
8 lose elimai (1939) vuichoico123 (1903) 16S
9 draw elimai (1940) ngthanh (1886) 29S
10 win elimai (1926) TrungHo (1874) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by elimai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames