danhtuan
Cờ nhanh: 1492 W15D1L16
Cờ chậm: 1949 W3626D1047L4148)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose danhtuan (1965) vuongnguyen1 (1954) 36S
2 win danhtuan (1949) haitn (1969) 27S
3 lose TGiang (1950) danhtuan (1965) 28S
4 draw PhLai (1992) danhtuan (1965) 39S
5 lose tuong2109 (2016) danhtuan (1979) 41S
6 lose tuong2109 (2001) danhtuan (1994) 34S
7 lose yaoyao555 (1996) danhtuan (2010) 68S
8 win danhtuan (1996) Leader (1950) 34S
9 lose KimHQ (2022) danhtuan (2011) 42S
10 lose danhtuan (2028) tranduc12345 (1967) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by danhtuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames