Pdung_cm
Cờ nhanh: 2040 W329D32L285
Cờ chậm: 1940 W810D149L701)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Pdung_cm (1921) DangT4 (2033) 52S
2 lose DangT4 (2020) Pdung_cm (1934) 21S
3 win Kietdang (1940) Pdung_cm (1918) 22S
4 lose Pdung_cm (1934) Kietdang (1924) 87S
5 win Pdung_cm (1916) nls5591 (1995) 27S
6 win nls5591 (2014) Pdung_cm (1897) 90S
7 win Pdung_cm (2026) careless (1978) 30F
8 lose careless (1960) Pdung_cm (2044) 30F
9 win taitile (2059) Pdung_cm (2028) 29F
10 lose Pdung_cm (2040) ngoc1234 (2145) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Pdung_cm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames