Smart008
Cờ nhanh: 1699 W2857D138L2920
Cờ chậm: 1467 W3D1L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Smart008 (1685) Ghetchoi1van (1632) 56F
2 lose Smart008 (1699) eddie1818 (1751) 44F
3 win Smart008 (1687) Duyenhai_TV (1586) 23F
4 win Smart008 (1674) Duyenhai_TV (1599) 36F
5 win Smart008 (1660) BaDuc118 (1598) 28F
6 draw Smart008 (1660) canhvinh37 (1682) 136F
7 lose Smart008 (1678) Taichimto500 (1595) 67F
8 win Smart008 (1662) kidd (1668) 19F
9 win Smart008 (1648) tuaneuro (1598) 12F
10 win Smart008 (1633) tuaneuro (1613) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Smart008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames