Song_Tu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2134 W2368D451L1835)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw kentk (2083) Song_Tu (2135) 58S
2 win hhtz (2150) Song_Tu (2119) 35S
3 win dangthanh72 (2024) Song_Tu (2106) 16S
4 win dangthanh72 (2038) Song_Tu (2092) 9S
5 win conuong555 (2055) Song_Tu (2077) 37S
6 win KCOng (1974) Song_Tu (2064) 60S
7 lose vuivui_ok (1918) Song_Tu (2084) 40S
8 win luucotuong (1987) Song_Tu (2071) 59S
9 lose trinhbanglan (2066) Song_Tu (2087) 44S
10 lose trinhbanglan (2049) Song_Tu (2104) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Song_Tu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames