TeoMap1976
Cờ nhanh: 1981 W2354D278L2406
Cờ chậm: 1842 W717D112L626)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Anhvy_2016 (2027) TeoMap1976 (1996) 43F
2 lose vuongnhat (2002) TeoMap1976 (2012) 50F
3 win hngtng54 (1937) TeoMap1976 (1998) 60F
4 win hngtng54 (1951) TeoMap1976 (1984) 31F
5 lose TeoMap1976 (2001) whatup (1939) 47F
6 lose TeoMap1976 (2038) cano1 (1941) 26F
7 win cano1 (1970) TeoMap1976 (2009) 29F
8 lose HOAP123 (2142) TeoMap1976 (2021) 42F
9 win TeoMap1976 (1999) toni9 (2206) 30F
10 lose timdav191 (2193) TeoMap1976 (2009) 68F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TeoMap1976, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames