Vn19
Cờ nhanh: 2385 W328D21L234
Cờ chậm: 2510 W604D155L367)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vn19 (2420) BinbapH (2368) 28F
2 lose Vn19 (2553) Hero2Save (2364) 47S
3 win Vucoma (2318) Vn19 (2534) 22S
4 lose Vn19 (2448) Phuong_Miinh (2506) 23F
5 win Vn19 (2430) mrvanly (2203) 25F
6 win ChanhNiem (2084) Vn19 (2417) 36F
7 lose Phuong_Miinh (2595) Vn19 (2564) 16S
8 win Vn19 (2553) Vucoma (2394) 39S
9 lose CongChua_cz (2664) Vn19 (2579) 39S
10 draw Vn19 (2589) cn1830 (2408) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vn19, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames