VuMinhKhanh
Cờ nhanh: 1480 W8440D134L8445
Cờ chậm: 1643 W77D8L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VuMinhKhanh (1480) citf05 (1677) 38F
2 win VuMinhKhanh (1464) nhtho (1490) 50F
3 lose Hocon (1458) VuMinhKhanh (1480) 25F
4 lose VuMinhKhanh (1497) Hocon (1441) 23F
5 lose Dragon0 (1540) VuMinhKhanh (1512) 1F
6 win VuMinhKhanh (1495) Dragon0 (1557) 15F
7 win vladimir (1443) VuMinhKhanh (1481) 28F
8 win VuMinhKhanh (1464) xyzz (1515) 25F
9 win diradivo (1588) VuMinhKhanh (1444) 17F
10 lose VuMinhKhanh (1456) diradivo (1576) 82F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VuMinhKhanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames