chihinglee
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1640 W8237D768L7706)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chihinglee (1656) DanhBui54 (1644) 66S
2 draw tomfuny (1749) chihinglee (1654) 112S
3 win chihinglee (1635) tomfuny (1768) 57S
4 win vantutu (1563) chihinglee (1621) 36S
5 lose chihinglee (1638) luuluyen50 (1580) 28S
6 win phan (1594) chihinglee (1623) 25S
7 win chihinglee (1605) Tanhang2606 (1690) 11S
8 lose Tanhang2606 (1676) chihinglee (1619) 38S
9 lose vantutu (1602) chihinglee (1636) 27S
10 lose chihinglee (1652) phanvanhan (1640) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chihinglee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames