dtv
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1879 W1350D429L1498)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dtv (1891) thanhlsthanh (1995) 53S
2 lose dtv (1903) Nicotex82 (2021) 42S
3 win dtv (1887) ktl (1891) 33S
4 lose dtv (1899) traidan (2021) 20S
5 win dtv (1882) dsnguyenduy1 (1923) 28S
6 win dtv (1867) ducvan (1845) 38S
7 lose dtv (1893) sanjose12345 (1981) 32S
8 lose dtv (1903) mythanh (2097) 48S
9 lose dtv (1919) tranhaiTQ (1917) 31S
10 win dtv (1903) dsnguyenduy1 (1903) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dtv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames