ducluyen
Cờ nhanh: 2028 W7926D700L7296
Cờ chậm: 2142 W559D91L404)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose socai2020 (1995) ducluyen (2045) 48F
2 lose ducluyen (2066) henryhootp (1885) 24F
3 lose ducluyen (2081) WuHan (2094) 32F
4 lose ducluyen (2093) tuanvinh27 (2193) 17F
5 draw kongfu2016 (2150) ducluyen (2092) 64F
6 win ducluyen (2074) kongfu2016 (2168) 42F
7 win donayl (1938) ducluyen (2062) 34F
8 win ducluyen (2050) donayl (1950) 40F
9 lose quikiemsau (2223) ducluyen (2061) 34F
10 lose ducluyen (2072) quikiemsau (2212) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducluyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames