duoccantho
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2037 W1130D246L1137)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose binh___dinh (2096) duoccantho (2067) 48S
2 win duoccantho (2049) namteo (1811) 43S
3 win duoccantho (2011) Vosi (2121) 21S
4 win Onggiaolang (1915) duoccantho (1984) 31S
5 lose Vosi (2095) duoccantho (2010) 22S
6 lose gacon2018 (2119) duoccantho (2037) 35S
7 lose duoccantho (2073) Tahungthinh (2006) 26S
8 draw duoccantho (2076) gacon2018 (2025) 38S
9 lose duoccantho (2117) LoanPhung (1966) 35S
10 draw duoccantho (2127) LoanPhung (1956) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duoccantho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames