elizabeth
Cờ nhanh: 1491 W38D1L38
Cờ chậm: 1691 W18516D1321L18331)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Minhhuy777 (1643) elizabeth (1709) 15S
2 lose TuanminhP (1907) elizabeth (1719) 13S
3 lose elizabeth (1730) TuanminhP (1896) 30S
4 win Redfalcon (1624) elizabeth (1717) 28S
5 win ap (1686) elizabeth (1702) 38S
6 lose richardcc (1608) elizabeth (1721) 21S
7 win elizabeth (1708) richardcc (1621) 16S
8 win elizabeth (1694) Ta2207 (1649) 27S
9 lose Ta2207 (1631) elizabeth (1712) 30S
10 win elizabeth (1701) dangoi (1544) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by elizabeth, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames