Ng_tham_hoa2
Cờ nhanh: 1557 W2D0L0
Cờ chậm: 1855 W436D191L457)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ng_tham_hoa2 (1874) bakichthien (1754) 81S
2 lose ldtrong (1753) Ng_tham_hoa2 (1915) 1S
3 lose vudanh (2085) Ng_tham_hoa2 (1926) 1S
4 win Ng_tham_hoa2 (1904) ming35 (2147) 2S
5 lose Ng_tham_hoa2 (1913) ming35 (2138) 2S
6 lose Frendy8899 (2090) Ng_tham_hoa2 (1935) 53S
7 win A_hi_hi (1850) Ng_tham_hoa2 (1922) 22S
8 win Ng_tham_hoa2 (1908) A_hi_hi (1864) 13S
9 win whitebelt (1886) Ng_tham_hoa2 (1893) 7S
10 win Ng_tham_hoa2 (1877) whitebelt (1902) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ng_tham_hoa2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames