hero09
Cờ nhanh: 1631 W7191D172L6858
Cờ chậm: 1984 W1677D70L1400)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hero09 (1962) lubuqua (2184) 56S
2 lose hero09 (1976) triet2012 (2027) 44S
3 lose Atomic (2036) hero09 (1990) 48S
4 win hero09 (1972) Atomic (2054) 30S
5 lose covua (2091) hero09 (1984) 32S
6 lose hero09 (1997) covua (2078) 15S
7 lose hero09 (2015) phucthinh (1924) 56S
8 lose Thieusaigon (2121) hero09 (2028) 29S
9 lose hero09 (2042) Thieusaigon (2107) 23S
10 win hero09 (2025) GiaiTri (2080) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hero09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames