ketban4p_1
Cờ nhanh: 2331 W575D101L403
Cờ chậm: 2420 W392D131L257)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw photainam (2327) ketban4p_1 (2426) 126S
2 win ketban4p_1 (2397) photainam (2356) 23S
3 win krasi1 (2188) ketban4p_1 (2377) 24S
4 win ketban4p_1 (2360) vanhienct2 (2105) 26S
5 lose mathienly (2358) ketban4p_1 (2394) 46S
6 win chancop (2049) ketban4p_1 (2380) 65S
7 lose ketban4p_1 (2418) Du (2305) 26S
8 win ketban4p_1 (2390) Du (2333) 86S
9 win ketban4p_1 (2356) photainam (2403) 28S
10 draw ketban4p_1 (2353) photainam (2406) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ketban4p_1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames