khoile
Cờ nhanh: 2213 W10951D768L8612
Cờ chậm: 2268 W1178D128L1139)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose danghdai (2434) khoile (2233) 66F
2 win khoile (2219) emtunghi (2163) 28F
3 win emtunghi (2178) khoile (2204) 34F
4 lose waterfish (2198) khoile (2220) 40F
5 win ThuaCo (2041) khoile (2209) 27F
6 win ThuaCo (2052) khoile (2198) 54F
7 win chopchai (2200) khoile (2182) 49F
8 lose khoile (2199) hungvp2011 (2143) 55F
9 lose khoile (2211) beatmeup (2325) 40F
10 lose beatmeup (2312) khoile (2224) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khoile, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames