kyduyen9999
Cờ nhanh: 1920 W8681D561L9216
Cờ chậm: 1461 W2D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kyduyen9999 (1935) kingloh5 (1939) 37F
2 lose kingloh5 (1923) kyduyen9999 (1951) 65F
3 lose anh_thang957 (2016) kyduyen9999 (1965) 42F
4 lose kyduyen9999 (1980) anh_thang957 (2001) 23F
5 win kyduyen9999 (1960) lai_ly_huynh (2128) 48F
6 lose kyduyen9999 (1971) lai_ly_huynh (2117) 22F
7 win kyduyen9999 (1958) duongblu (1869) 35F
8 win duongblu (1883) kyduyen9999 (1944) 23F
9 win kyduyen9999 (1930) hdan (1879) 24F
10 win hdan (1894) kyduyen9999 (1915) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kyduyen9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames