masteryoungs
Cờ nhanh: 1822 W19924D1301L21602
Cờ chậm: 1609 W6D2L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win masteryoungs (1804) hanoi1234 (1879) 24F
2 lose hanoi1234 (1865) masteryoungs (1818) 47F
3 win batuong (1689) masteryoungs (1806) 32F
4 win masteryoungs (1793) batuong (1702) 31F
5 lose masteryoungs (1808) bose301 (1831) 32F
6 lose bose301 (1815) masteryoungs (1824) 40F
7 draw masteryoungs (1825) Wanderlust66 (1781) 66F
8 win Wanderlust66 (1796) masteryoungs (1810) 41F
9 lose ngtandung (2003) masteryoungs (1820) 28F
10 lose masteryoungs (1831) ngtandung (1992) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by masteryoungs, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames