masteryoungs
Cờ nhanh: 1642 W18704D1189L20456
Cờ chậm: 1609 W6D2L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw masteryoungs (1638) g204duy (1780) 110F
2 lose masteryoungs (1650) g204duy (1768) 60F
3 lose maco1 (1593) masteryoungs (1668) 45F
4 win masteryoungs (1654) maco1 (1607) 25F
5 lose masteryoungs (1666) AlexLee (1783) 58F
6 win kingkong9000 (1542) masteryoungs (1654) 38F
7 lose huynhdaklak (1701) masteryoungs (1669) 32F
8 win bigease (1620) masteryoungs (1655) 46F
9 win masteryoungs (1640) bigease (1635) 77F
10 lose letphet (1665) masteryoungs (1655) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by masteryoungs, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames