quehuongvn
Cờ nhanh: 1828 W254D13L214
Cờ chậm: 1935 W9597D512L9459)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sykhanh (1926) quehuongvn (1951) 1S
2 win quehuongvn (1937) S5 (1890) 44S
3 win S5 (1905) quehuongvn (1922) 36S
4 lose loan (1963) quehuongvn (1937) 65S
5 lose quehuongvn (1949) saigon60 (2082) 27S
6 lose quehuongvn (1965) anhson2017 (1944) 32S
7 lose anhson2017 (1927) quehuongvn (1982) 44S
8 win sungkuang (2064) quehuongvn (1963) 70S
9 win ankhang74 (1938) quehuongvn (1948) 45S
10 win quehuongvn (1932) ankhang74 (1954) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quehuongvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames