vittroi37
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1968 W1530D221L1823)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngoccan (2019) vittroi37 (1982) 38S
2 draw vittroi37 (1981) ngoccan (2020) 68S
3 win gaidep18 (1942) vittroi37 (1966) 21S
4 lose chancop (2061) vittroi37 (1979) 29S
5 lose bienxanh (1968) vittroi37 (1995) 122S
6 win DaoKhanh (2049) vittroi37 (1977) 28S
7 lose vittroi37 (1990) covit513 (2072) 78S
8 win vittroi37 (1972) phuchu (2060) 34S
9 draw phuchu (2062) vittroi37 (1970) 58S
10 lose rajkumar (1937) vittroi37 (1987) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vittroi37, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames