waterfish
Cờ nhanh: 2226 W193D19L125
Cờ chậm: 2330 W209D32L113)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win waterfish (2215) metallica07 (2068) 28F
2 win waterfish (2204) Khong (2038) 35F
3 win waterfish (2192) arrowana (2068) 37F
4 lose waterfish (2213) sontay (2043) 30F
5 draw hungvp2011 (2190) waterfish (2214) 49F
6 win waterfish (2321) firsttwo (2082) 45S
7 win waterfish (2198) khoile (2220) 40F
8 win waterfish (2180) ngoc1234 (2266) 39F
9 win waterfish (2159) eggking (2364) 42F
10 win sauhung (2243) waterfish (2307) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by waterfish, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames