michael197
Cờ nhanh: 2453 W5830D532L4499
Cờ chậm: 2218 W3145D381L2436)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose michael197 (2240) Phuc (2397) 25S
2 win michael197 (2210) anhphieulang (2180) 22S
3 win michael197 (2174) Haphuong (2253) 33S
4 win hocdibuon (2045) michael197 (2149) 104S
5 lose Pizza (2045) michael197 (2168) 28S
6 win truong1951 (1968) michael197 (2158) 19S
7 lose michael197 (2174) CG_2019 (2142) 25S
8 win CG_2019 (2157) michael197 (2159) 27S
9 lose michael197 (2174) syz (2193) 26S
10 lose syz (2177) michael197 (2190) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael197, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames