michael197
Cờ nhanh: 2522 W5841D532L4505
Cờ chậm: 2241 W3745D434L2850)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CoChuoi (2028) michael197 (2231) 38S
2 win michael197 (2221) quehuongvn (2049) 23S
3 win quehuongvn (2060) michael197 (2210) 27S
4 lose tambatcuu (2225) michael197 (2226) 14S
5 lose waterfish (2295) michael197 (2240) 32S
6 win michael197 (2499) GoldenChess (2351) 38F
7 win michael197 (2229) JamarNg (2090) 46S
8 lose JamarNg (2069) michael197 (2250) 43S
9 draw Cadic2002 (2208) michael197 (2251) 18S
10 draw michael197 (2252) Cadic2002 (2207) 87S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael197, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames