yibin86831
Cờ nhanh: 2622 W1768D259L1293
Cờ chậm: 2409 W293D41L166)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win yibin86831 (2602) bigzzz (2403) 38F
2 win TungLam2000 (2466) yibin86831 (2577) 26F
3 lose yibin86831 (2596) Danhcolang (2810) 23F
4 win yibin86831 (2569) HaLong2 (2488) 32F
5 draw bigzzz (2392) yibin86831 (2580) 61F
6 win yibin86831 (2552) DIEMTRAN (2496) 42F
7 win TungLam2020 (2409) yibin86831 (2528) 32F
8 win thuadiemoi (2301) yibin86831 (2509) 21F
9 draw thuadiemoi (2288) yibin86831 (2522) 58F
10 lose yibin86831 (2553) PHONG___TRAN (2562) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yibin86831, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames